Fotoğraf ve Videolar

Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı

Lisanslı Geri Dönüşüm Firması

Lisanslı firmalar, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini insan ve çevre sağlığı açısından gerekli her türlü önlemi de alarak yerine getiren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar Çevre ve Orman Bakanlığından faaliyetleri ile ilgili lisans almışlardır. Ayrıca çalışmaları ile ilgili düzenli olarak Bakanlığa bildirimde bulunurlar. Hurda plastik toplayan firmanın Lisanslı Geri Dönüşüm belgelerine sahip olması yapılan işin Çevre Bakanlığı denetiminde olduğunu gösterir. İpek Hurda Plastik gerekli tüm belgelere sahip lisanslı bir geri dönüşüm firmasıdır.

Lisans Belgelerimiz

Kurma İzin Belgesi

İpek Hurda Plastik Kurma İzni Belgesi

Geri Dönüşüm Belgelerimiz

Albüm Lisans Belgeleri

İşletme Belgesi

İpek Hurda Plastik İşletme Belgesi

Geri Dönüşüm Belgelerimiz

Albüm Lisans Belgeleri

Sanayi Sicil Belgesi

İpek Hurda Plastik Sanayi Sicil Belgesi

Geri Dönüşüm Belgelerimiz

Albüm Lisans Belgeleri

K2 Yetki Belgesi

İpek Hurda Plastik K2 Yetki Belgesi

Geri Dönüşüm Belgelerimiz

Albüm Lisans Belgeleri

İşyeri Ruhsatı

İpek Hurda Plastik İşyeri Açma Ruhsatı

Geri Dönüşüm Belgelerimiz

Albüm Lisans Belgeleri

Hafta Tatili İzin Belgesi

İpek Hurda Plastik Hafta Tatili İzni Belgesi

Geri Dönüşüm Belgelerimiz

Albüm Lisans Belgeleri

Valilik İzni

İpek Hurda Plastik İzin Belgesi

Geri Dönüşüm Belgelerimiz

Albüm Lisans Belgeleri